PhầnNhất-V

11/09/11

Home
Lời Nói Đầu
SựNghiệp CụTổ VũHồn
English
Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch
Nhất Gia
PhầnNhất-I
PhầnNhất-II
PhầnNhất-III
PhầnNhất-IV
PhầnNhất-V
PhầnNhất-VI
PhầnNhất-VII
Trích VũCaoĐàm
VũVănLư
VũTôngPhan
Tin Tổ-Đường Phương Nam
Làng TiếnSĩ
Họ Vũ trước CN
Đặng Vũ Phả Kư
Kịch Vũ Như Tô
ĐáiNhân-NinhB́nh
ThảoLuận- VũHồn

 

Phần Thứ Nhất - V

V. Sơ Lược Thân Thế Và Sự Nghiệp Cụ Viễn Tổ Vũ Nạp

Cụ Viễn Tổ Vũ Nạp (tức Vũ Vi Phú) sinh tại Làng Mộ Trạch, Huyện Đường An, Phủ Hồng Châu, Tỉnh Hải Dương, nay là Làng Mộ Trạch, Xă Tân Hồng, Huyện Cẩm B́nh, Tỉnh Hải Hưng. Cụ sinh vào năm1226, năm thứ nhất đời Vua Trần Thái Tôn.

Theo gia phả chính thức của ḍng tôc Vũ c̣n lưu truyền lại cho đến bây giờ: Do có thời gian phả hệ bị gián đoạn sau đời Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn, nên Cụ Vũ Nạp được coi là Tổ đời thứ nhất họ Vũ ở Làng Mộ Trạch, sau Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn. Thực tế khoảng thời gian từ sau khi Cụ Thủy Tổ mất đến thời gian sinh của Cụ Viẽn Tổ là 373 năm, tương dương với khoảng từ 10 đến 12 đời. Như vậy, nếu ghép lại được gia phả một cách đầy đủ, từ sau đời Cụ Vũ Hồn , th́ Cụ Vũ Nạp sẽ thuộc đời thứ 10 hoạc đời thứ 12. Nhưng riêng đối với nhánh họ Vũ ở Làng Tràng Kênh và Dưỡng Đông, thuộc Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Pḥng, th́ Cụ Vũ Nạp lại là ÔngTổ đầu tiên của phân Nhánh.

Cụ Vũ Nạp có 2 bà vợ và 4 con trai. Bà Cả, người Làng Mộ Trạch, sinh được 2 người con là Vũ Nghiêu Tá và Vũ Hán Bi (c̣n có tên là Vũ Nông). Cả 2 người đều đỗ tiến sĩ cùng khoa Giáp Th́n, đời Vua Trần Anh Tôn, và đều làm quan dại thần ở Triều Trần.

Bà Thứ, là Ngô thị Ngại, người Làng Tràng Kênh, cũng sinh được 2 người con là Vũ Đại và Vũ Huệ An.

Vũ Đại sinh ra và lớn lên ở Tràng Kênh, nay là Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Thành Phố Hải Pḥng. C̣n Vũ Huê An, khi trưởng thành, đă sang lập nhiệp ở Làng Dưỡng Đông, nay là Xă Minh Tân, Huyện Nguyên Thủy. V́ thế, con cháu họ Vũ Tràng Kênh và Minh Tân ngày nay đèu có chung một Ông Tổ đời thứ nhất là Cụ Vũ Nạp.

Ngay từ thuở nhỏ, Vũ Nạp đă học tinh thông cả Đạo Nho và Đạo Phật. Năm thứ 19 đời Vua Trần Thái Tôn - Năm Đinh Mùi, 1247 - Trièu đ́nh mở khoa thi Tam Giáo, ông đi thi dưới tính danhVũ Vị Phú và đỗ „t Khoa ( đỗ đầu là Giáp Khoa, dỗ thứ nh́ lá „t Khoa, tương đương vói Bảng Nhỡn của các khoa thi sau này). Từ đó ông được coi là người cắm lá cờ Tư Văn đầu tiên của họ Vũ ở Làng Mộ Trạch. Ông được cử làm quan triều Vua Trần Thái Tôn với chức Tăng Thống, Hàn Lâm Viện (124701248).

Trong sử sách và trong gia phả họ Vũ Mộ Trạch đều nói đến 3 lần Ông Vũ Nạp đă tham gia vào nỗ lực chống quân xâm lược Mông Cổ (1288). Trong thời gian Tướng Quân Trần Quốc Bảo được giao nhiệm vụ pḥng thủ ven biển, ông đă cho quân trán giữ vùng Ang Hồ, Ang Lạc, ở trong vùng núi đá Tràng Kênh.

Ông Vũ Nạp bấy giờ là Phó Tướng và đă giúp việc đắc lực cho Tướng Quân Trần Quốc Bảo.

Tháng 2 năm 1288, khi chờ măi không thấy thuyền lương của Trương Văn Hổ Tới, Tướng Mông Cổ Ô Mă Nhi phải mang quân đi đón thuyền lương và bị quân ta chặn đánh ở nhiều nơi, như ở Cửa Đại Bùng, Đồ Sơn... Ô Mă Nhi mang thuyền chiến ra đóng ở vùng Áng Bang, tức Quảng Yên ngày nay. Nhưng khi được tin đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đă bị quân ta tiêu diệt, Ô Mă cho quân cướp Trại Hưng Yên. Trần Khánh Dư nghênh chiến với Ô Mă Nhi ở đó.

Trần Quốc Bảo và Vũ Nạp mang quân ra Hưng Yên để t́ếp viện. Quân ta chiến đấu rất dũng cảm; trong trân chiến đấu ác liệt này, Trần Quốc Bảo đă bị thương nặng. Nhân dân và quân sĩ đưa ông về Áng Mễ để cứu chữa. V́ vết thương quá nặng, Trần Quốc Bảo đă hy sinh ngày 07 / 01 / 1288 ( Mậu Tư).

Vũ Nạp đă cho đắp con đường từ Gia Minh đến Tràng Kênh để đưa thi hài Trần Quốc Bảo về an táng tại chân núi Phượng Hoàng.

Tướng Quân Trần Quốc Bảo mất, Phó Tướng Vũ Nạp lên thay chỉ huy quân sĩ.

Ngày 08 tháng 3, năm Mậu Tư, đời vua Trần Thái Tôn (9 / 4/ 1288), Tướng Quân Vũ Nạp đă chỉ huy quân sĩ của ḿnh tham gia trận đánh quyết chiến, diễn ra trên Sông Bạch Đằn lịch sử. Trương Hán Siêu đă mô tả trận đánh trong bài Bạch Đằng Giang Phú: " Quân ta tiêu diệt nhièu địch, bắt sống tướng giặc là Ô Mă Nhi và Phàn Tiếp, thu hơn 400 chiến thuyền".

Sau khi đóng góp phần công, sức vào trận chiến thắng vang dội và có tinh chất quyết định trong cuộc chiến thắng Quân Nguyên xâm lược (1) , Ông Vũ Nạp đă được Vua Nhà Trần khen ngợi và phong tước "Đông Giang Hầu, Tả Tướng Quân".

Ông tâu với vua để xin được ở lại Tràng Kênh, không phải về triều.

Sau này, khi ông mất tại Tràng Kênh vào ngày 4 tháng Giêng Âm Lịch. Nhân dân và con cháu chôn cất ông tại một g̣ ven Sông Thái, thuộc Làng Tràng Kênh, ngày nay là Trấn Minh Đức. Để ghi công lao của ông, nhân dân Tràng Kênh đă xây đền thờ kính ông tại ngay nơi g̣ mộ của ông (2) . Hiện nay đền thờ Đông Giang Hầu, Tả Tướng Quân Vũ Nạp được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích văn hóa-lịch sử của Thành Phố Hải Pḥng.

 

_____________________________________________________________________________________________

Sau này lịch sử thế giới đă xác nhận trong thế kỷ 13-14 quân đội đé chế Nguyên-Mông đă đi từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, làm mưa, làm gió trên toàn thế giới. Quân đội đó duy nhất chỉ có 3 lần thua trận ở Việt Nam ( ngoài ra có 1 lần đi đánh Nhật bị băo biển, chiến thuyền phải rút lui).

Theo tu liệu của Ban Quản Lư Di Tích và Danh Lam Thắng Cảnh , Thành Phố Hải Pḥng.

 

Trích trong sách "Đặng Vũ Phả kư" của Đặng Phương Nghi

Home | Lời Nói Đầu | SựNghiệp CụTổ VũHồn | English | Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch | Nhất Gia | PhầnNhất-I | PhầnNhất-II | PhầnNhất-III | PhầnNhất-IV | PhầnNhất-V | PhầnNhất-VI | PhầnNhất-VII | Trích VũCaoĐàm | VũVănLư | VũTôngPhan | Tin Tổ-Đường Phương Nam | Làng TiếnSĩ | Họ Vũ trước CN | Đặng Vũ Phả Kư | Kịch Vũ Như Tô | ĐáiNhân-NinhB́nh | ThảoLuận- VũHồn

This site was last updated 01/14/06