PhầnNhất-II

11/09/11

Home
Lời Nói Đầu
SựNghiệp CụTổ VũHồn
English
Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch
Nhất Gia
PhầnNhất-I
PhầnNhất-II
PhầnNhất-III
PhầnNhất-IV
PhầnNhất-V
PhầnNhất-VI
PhầnNhất-VII
Trích VũCaoĐàm
VũVănLư
VũTôngPhan
Tin Tổ-Đường Phương Nam
Làng TiếnSĩ
Họ Vũ trước CN
Đặng Vũ Phả Kư
Kịch Vũ Như Tô
ĐáiNhân-NinhB́nh
ThảoLuận- VũHồn

 

Phần Thứ Nhất - II

Xuất Xứ Họ Vũ — Việt Nam

Họ Vũ xuất hiện trên đất nước Việt Nam từ năm nào? Đây c̣n là vấn đề tồn nghi của lịch sử v́ kể cả con cháu họ Vũ cũng như các nhà sử học đều chưa giải đáp được vấn đề này một cách khoa học.

Theo dă sử và truyền thuyết trong dân gian, th́ từ thời xa xưa, vào đời các vua Hùng trị v́, đất nước Việt Nam thuở ấy đă chia thành 15 bộ. Họ Vũ không trực thuộc bộ Văn Lang, cũng không trực thuộc 13 bộ khác.

Tổ khai sáng họ Vũ có thể buổi đầu ở bộ Vũ Định (?). Bộ Vũ Định về thời cổ gồm các khu Thái Nguyên, bắc cạn, Cao Bằng hiện thời, cộng thêm một số man động đă mất vào Trung Hoa vê các thời Tống, Nguyên, Minh.

Trong hơn 1000 năm Bắc thuộc, khu này được đặt tên là Châu Vũ Định. Đén đời Lư và Trần, Thái Nguyên lại có Châu Vũ Nhai-Định Hóa. Phải chăng đất Vũ Nhai là nơi sinh sống của họ Vũ từ thời cổ, nếu giải nghĩa theo lối chiết tự chữ Hán ? C̣n theo một vài truyền thuyết, th́ có thể họ Vũ thời xưa lập nghiệp ở đất Cao Bằng. Xét về lịch sử th́ 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên từ thời cổ mang tên Vũ Định, cho đến thời Hậu Lê vẫn hợp thành một khu, và gần đây có tên ghép là Cao Bắc Lạng.

Rất tiếc cho đến nay chúng ta chưa có hoặc chưa phát hiện được một chứng tích ǵ để bảo đảm luận thuyết này.

Cũng theo truyền thuyết này th́ cũng chẳng biết từ hồi nào, có thể từ thời Thục An Dương Vương chiếm đất Văn Lang và chấm dứt thời đại vua Hùng, hoặc gặp lúc nhà Tần sang chiếm đát Âu Lạc, hoặc trong thời nhà Hán, vào thời Nhân Diêm-Sĩ Nhiếp (1) một nhánh họ Vũ đă di cư đến đất Hải Dương ngày nay; nên sau này người Hán, Đường mmới quen gọi họ Vũ trong khu là Vũ Giao Chỉ (để phân biệt với họ Vũ Trung Hoa).

Cũng theo truyền thuyết này, Ông Tổ họ Vũ không rơ đă trải qua bao nhiêu thế hệ mới truyền đến Ông Vũ Hồn. Ông Vũ Hồn, sau khi được cử sang Trung Quốc vào thời Đường để học tập, đă đỗ tiến sĩ và được vua Đường phong làm An Nam Đô Hộ Sứ. Ông đă nhắm vùng đất c̣n hoang dă gần làng Trầm Trạch để lập tư ấp, lấy tên là ấp Khả Mộ (đáng mến), và nay là Mộ Trạch Thượng Thôn.

Vậy, theo truyền thuyết này, Cụ Thủy Tổ Vũ Hồn chưa phải là Thủy Tổ họ Vũ trên đát nước Việt Nam. Và đ́ều quan trọng là Ông Vũ Hồn không phải là người phương Bắc, mà chính là một người họ Vũ đă sinh sống trên đất Việt từ nhiều đời.

Phải chăng v́ quan điểm chống Phương Bắc trong các thời kỳ ngoại xâm của Trung Quốc đối với Việt Nam và để nêu cao ư chí tự lập của dân tộc, của ḍng họ, mà các Cụ Tổ họ Vũ thời trước đă không khẳng định Cụ Vũ Hồn là Thủy tổ đầ tiên của họ Vũ ở Việt Nam như các Cụ Thủy Tổ các ḍng họ khác - Đinh, Phan, Lư, Phạm, Trần, Mạc, Nguyễn, Đỗ, Hồ, v.v. - cũng đă từ Phương Bắc thiên cư sang Phương Nam lập nghiệp và phát triển cho đến ngày nay ?

V́ vậy luận thuyết này cho đến nay chỉ là truyền thuyết để tham khảo. Do các chứng tích mà luận thuyết này không có ta có thể nói luận thuyết này không có gía trị chứng minh và thuyết phục. Ngoài ra c̣n có 3 nguyên nhân khác khiến cho luận thuyết này vẫn chỉ là truyền thuyết, mặc dù trong tâm tư, các con cháu họ Vũ hiện nay vẫn mong muốn và hy vọng truyền thuyết này là hiện thực.

Nếu coi vùng Cao bắc Lạng hiện nay - Châu Vũ Định thuở xưa - là vùng quê hương xuất xứ của ḍng họ Vũ ở Việt Nam, th́ tại sao vào thời Hậu Lê - thời Vua Lê Chúa Trịnh - ḍng họ Vũ từ An Tây Vương Vũ Văn Uyên (quê gốc Ba động, Gia Lộc, Hải Dương) đến Vũ Công Tuấn gồm 7 đời, cộng được 134 năm (so với nhà Mạc, từ Mạc Đăng Dung đén Mạc Kính Vũ gồm 8 đời, cộng được 133 năm) làm chủ vùng Thượng Du, gồm Tuyên Quang, Hà Giang, Lao Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Ḥa B́nh, và một phần đát đă mất thuọc tỉnh Vân Nam, Trung quốc - một giải giang sơn 60,000 km2 so với diện tích toàn bộ Miền Bắc ngày nay là 115,800 km2.

An Tây Vương có toàn quyền thu thuế, bổ nhậm quan chức, trị an, chinh phạt. Những thư từ do vua Lê gửi đến đều dưới h́nh thức vua nước lớn gởi cho vua nước nhỏ và ngược lại. Như vậy họ Vũ đă có một ḍng ngự trị trên nửa cơi giang sơn Miền Bắc và truyền nối nhau gần một thế kỷ rưỡi. Nhưng tại sao khi đó lại không bao gồm một phần đất tổ tiên của ông cha cũng thuộc vùng Thượng Du sát gần kề ? Châu Vũ Nhai-Định Hóa ở Thái Nguyên gần liền huyện Sơn Dương ở Tuyên Quang (Căn cứ địa Cách Mạng trong thời gian chống Pháp).

Nếu họ Vũ đă có từ trước Ông Vũ Hồn, th́ tại sao trước đó không có các danh nhân họ Vũ được ghi trong sử sách ? Tơi sao các danh nhân ho Vũ được ghi trong sử sách Việt Nam, sau thời Ông Vũ Hồn, lại hầu hết là người vùng đồng bằng Bắc Bộ - Hải Pḥng, hải Dương, Hưng Yên, Hà Bắc, Hà Nội, Hà Tây, Thái B́nh, Nam hà, v.v., và sau nàycó cả Thanh Hóa, Nghệ An, v.v...- nhưng không thấy ai sinh trưởng ở vùng Thượng Du - Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Thái ?

Nếu họ Vũ đă có từ lâu đời trên đất Việt, Ông Vũ Hồn chỉ là người họ Vũ Việt Nam sang Trung Quốc du học thành tài, th́ tại sao bố Ông Vũ Hồn là Vũ Huy lại về Phúc Kiến để đua hài cốt của thân phụ sang táng ở G̣ Đồng Dờm, tỉnh Nam Sách ? Sau đó Ông Huy lấy vợ Việt là Bà Nguyễn Thị Đức ở Làng Mạn Nhuế, rồi bản thân lại trở về Phúc Kiến và mất ở Phúc Kiến ?

Và nếu Vũ Hồn là người Việt, th́ tại sao các con cháu ông lại ở Phúc Kiến cũng được di chúc về phép táng treo ? Theo Trần Tiến và Vũ Phương Đề, trong Công Du Tiệp Kư, có đề cập đến việc này, là vào thời Lê Trung Hưng họ có gởi thư nhờ đoàn đi sứ của Việt Nam mang về cho ḍng tộc họ Vũ ở Làng Mộ Trạch để nhắc nhở việc tu sửa ngôi mộ đúng theo họa đồ đính kèm theo bức thư. Gần đây nhất, theo tài liệu nghiên cứu của Ông Đặng Huy Thục, tác giả tập sách "Làng hành Thiện và Các Nhà Nho Hành Thiện, Triều Nguyễn", xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1992, trong đó có ghi rơ:

"Ông Đặng Quốc Kiều, sinh năm 1892, con trai Cụ Tú Kép Đặng Vũ Đồng, và con ông là Á Nguyên Đặng Vũ Cao, là người làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông là hậu duệ của ḍng họ Đặng Vũ mà Cụ Tổ là Đặng Vũ Thiện Thể, người gốc họ Vũ làng Mộ Trạch, đă di cư về Hành Thiện, làm con nuôi họ Đặng; v́ vậy lấy tên họ là Đặng Vũ."

Ông Đặng Quốc Kièu đă cùng các Ông Đặng Thúc Bằng, Đặng Tử Mẫn, Nguyễn Xuân Thúc sang Nhật Bản theo Phong Trào Đông Du và đă gặp các nhà yêu nước Phan Bội Châu và Cường Để tại Yakomaha vào năm 1906-1909. Khi chính phủ Nhật không cho sinh viên Việt Nam ở Nhật nữa, Ông Đặng Quốc Kiểu sang Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, ông có đến Phúc Kiến thăm b2 con ḍng họ Vũ Hồn tại đây, và họ đă đón tiếp ông vô cùng niềm nở, v́ ḍng họ Vũ Hồn đă có trên 1000 năm, những khi có dịp như thời gian các đoàn sứ thần 2 nước qua lại th́ 2 chi họ Vũ Hồn Việt Nam và Vũ Hồn Phúc Kiến lại gạp gỡ nhau, cùng trao đổi t́nh cảm họ hàng thân thiết. Thấy Ông Đặng Quốc Kiều hoạt động cách mạng chống Pháp, bà con họ Vũ Hồn ở Phúc Kiến đă gom góp một số tiền lớn để tặng ông làm quỹ chống thục dân Pháp.

V́ vậy, bằng tất cả những tư liệu lịch sử đă được xác định trong sách sử cả ở Việt Nam và Trung Quốc, và các tư liệu về ngọc phả ở Đ́nh làng, về các gia phả của các chi, nhánh họ Vũ hiện vẫn c̣n lưu lại, chúng ta có thể tạm thời xác định: Ḍng họ Vũ ở Việt Nam, bao gồm cả ḍng họ Vơ ở Miền Trung và Nam Bộ, đều chỉ có chung một thủy Tổ là Cụ Vũ Hồn ở làng Mộ Trạch, huyện Cẩm B́nh, tỉnh Hải Hưng.

 

---------------

. Sĩ Nhiếp - họ Sĩ, húy là Nhiếp - tự là Ngạn Uy, người huyện Quảng Tín, quận Thương Ngô. Tổ tiên là người Văn Dương nuớc Lỗ, trong loạn Vương Măn ở đất Triều Tiên tránh sang đất Việt, đến Sĩ Nhiếp đă được 6 đời.

Sĩ Nhiếp được vua Hán phong làm Thái Thú Giao Châu (187 SCN). Người có công truyền bá Nho học ở Việt Nam. Dưới thời Sĩ Nhiếp, các danh sĩ nhà Hán tránh nạn sang định cư ở nước Việt có hàng trăm người.

 

Trích trong sách "Đặng Vũ Phả kư" của Đặng Phương Nghi

Home | Lời Nói Đầu | SựNghiệp CụTổ VũHồn | English | Thăm Gốc Tổ Mộ-Trạch | Nhất Gia | PhầnNhất-I | PhầnNhất-II | PhầnNhất-III | PhầnNhất-IV | PhầnNhất-V | PhầnNhất-VI | PhầnNhất-VII | Trích VũCaoĐàm | VũVănLư | VũTôngPhan | Tin Tổ-Đường Phương Nam | Làng TiếnSĩ | Họ Vũ trước CN | Đặng Vũ Phả Kư | Kịch Vũ Như Tô | ĐáiNhân-NinhB́nh | ThảoLuận- VũHồn

This site was last updated 01/14/06